Nyheter

EG kjøper Lindbak Retail Systems

DSIaDn-UEAAvr0O

LindbakGruppen solgte sitt datterselskap Lindbak Retail Systems til EG Gruppen eid av Francisco Partners, et private equity selskap som utelukkende fokuserer på softwareinvesteringer.

Bank- og finansnæringen

Infima M&A Bank

Hva er de viktigste trender og hvilke konsekvenser har de for M&A?

Norske og internasjonale banker ser på det å miste kontrollen over kunden som den største trusselen i årene fremover. Fremtidens kunde er digital, tar raskere beslutninger og ønsker at eventuell personlig kontakt med banken skjer via digitale flater. Alle banker vil kunne bli en direkte bank som potensielt kan nå alle gjennom digital kommunikasjon. Tradisjonelle banker vil bli utfordret på grunn av kostnadene knyttet til gamle IT systemer, drift av bankfilialer og personlig kontakt. De nye aktørene er små og vekst vil være en utfordring. De vil lett bli «spist».  

Artikkelen lastes ned i PDF her:

Viktige trender innen betaling og konsekvenser for M&A

Payment

Betaling er nå det heteste området innen finans –

Hva er de viktigste trender og hvilke konsekvenser har de for M&A

Appetitten på kjøp av selskaper innen betalingsområdet er stor både i Europa og globalt. Det har pågått en konsolidering i denne bransjen i snart 10 år. Forskjellen de siste to – tre årene er at transaksjonene blir stadig større og dette har toppet seg med flere meget store transaksjoner de siste månedene (se tabell). Det legges merke til når det i løpet av noen sommermåneder annonseres 4 store oppkjøp innen en bransje; Vantiv kjøper Worldpay for €8,9 mrd, Hellman & Friedman (H&F) kjøper Nets for €4,5 mrd, Blackstone og CVC kjøper Paysafe for €3,3 mrd og Ingenico kjøper Bambora for €1,5 mrd. To av disse transaksjonene er gjort i Norden!

Artikkelen kan lastes ned i sin helhet her

Ecopole emiterer ny egenkapital

Picture2

Ecopole, en leverandør av strømpåler til det afrikanske markedet, har emitert ny egenkapital for å finansiere videre ekspansjon. Infima var rådgiver for Ecopole i forbindelse med denne transaksjonen.

OIID emiterer ny egenkapital

Picture1

OIID, teknologiselskapet bak den populære musikk-appen 'OIID' har emitert ny kapital for å finansiere videre ekspansjon. Infima var rådgivere for OIID i forbindelse med denne transaksjonen.

Viking Holding Eiendom selger del av Kvartal 57 AS

Picture1

Viking Holding eiendom har inngått en avtale om å selge 50% av sitt datterselskap, Kvartal 57 AS, til Dukat Eiendom. Kvartal 57 har en eiendomsportefølje bestående av flere leiligheter sentralt i Kristiansand. Infima var rådgiver for Viking Holding Eiendom i forbindelse med denne transaksjonen.

Reiten & Co. kjøper en andel av Scanship

scanship_logo

I mai 2017 ingikk Reiten & Co. en avtale om å å kjøpe 32.98% av Scanship Holding ASA. Scanship er en ledende leverandør av systemer for prosessering av avfall og rensing av vann ombord på cruiseskip og hadde en omsetning på 113 MNOK i 2016. Infima var rådgiver for Reiten & Co. i forbindelse med denne transaksjonen.

Per Raaum blir partner i Infima

Portrett PR

Per Raaum har blitt partner i Infima. Per har 30 års erfaring fra en rekke fagområder innenfor bank og finans hvorav de siste 18 årene er fra investment banking, primært hos DNB Markets, Fondsfinans og Arkwright Corporate Finance.

Andel av OMV Norge selges til Gazprom

OMVLogo
OMV har inngått en avtale om å selge 38.5% av OMV Norge til Gazprom. OMV Norge er et oljeselskap med produksjon fra feltene Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg, og hadde en omsetning på NOK 6,3 milliarder i 2015. Infima har vært rådgiver for OMV Norge i forbindelse med denne transaksjonen.

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse.

AWilhelmsen kjøper en andel av Cambi

Cambi_logo_rgb_R

Investeringsselskapet AWilhelmsen kjøper 26% av miljøselskapet Cambi, selger i denne transaksjonen er investeringselskapet Mallin. Cambi hadde en omsetning på 365 MNOK i 2015, og er representert med kontorer i over 9 land. Infima har vært rådgiver for AWilhelmsen i forbindelse med denne transaksjonen.

Infima er rådgiver for Palfinger Marine GmbH i forbindelse med oppkjøpet av TTS Group ASA

TTS
Palfinger Marine GmbH og TTS Group ASA har den 19. juni 2016 inngått en avtale om at Palfinger Marine GmbH skal kjøpe aksjene i TTS Group ASA. I henhold til vilkårene i avtalen, tilbyr Palfinger Marine GmbH å kjøpe alle aksjene i TTS Group ASA til en pris per aksje på NOK 5,60 i kontanter. Tilbudet verdsetter TTS Group ASA på en fullt utvannet basis til ca NOK 600 millioner. Infima har vært rådgiver for Palfinger i forbindelse med denne transaksjonen.

Denne transaksjonen ble ikke gjennomført på grunn av at budet ikke fikk 90% aksept innen tidsfristen.