Nyheter

Bank- og finansnæringen

Infima M&A Bank

Hva er de viktigste trender og hvilke konsekvenser har de for M&A?

Norske og internasjonale banker ser på det å miste kontrollen over kunden som den største trusselen i årene fremover. Fremtidens kunde er digital, tar raskere beslutninger og ønsker at eventuell personlig kontakt med banken skjer via digitale flater. Alle banker vil kunne bli en direkte bank som potensielt kan nå alle gjennom digital kommunikasjon. Tradisjonelle banker vil bli utfordret på grunn av kostnadene knyttet til gamle IT systemer, drift av bankfilialer og personlig kontakt. De nye aktørene er små og vekst vil være en utfordring. De vil lett bli «spist».  

Artikkelen lastes ned i PDF her:

Viktige trender innen betaling og konsekvenser for M&A

Payment

Betaling er nå det heteste området innen finans –

Hva er de viktigste trender og hvilke konsekvenser har de for M&A

Appetitten på kjøp av selskaper innen betalingsområdet er stor både i Europa og globalt. Det har pågått en konsolidering i denne bransjen i snart 10 år. Forskjellen de siste to – tre årene er at transaksjonene blir stadig større og dette har toppet seg med flere meget store transaksjoner de siste månedene (se tabell). Det legges merke til når det i løpet av noen sommermåneder annonseres 4 store oppkjøp innen en bransje; Vantiv kjøper Worldpay for €8,9 mrd, Hellman & Friedman (H&F) kjøper Nets for €4,5 mrd, Blackstone og CVC kjøper Paysafe for €3,3 mrd og Ingenico kjøper Bambora for €1,5 mrd. To av disse transaksjonene er gjort i Norden!

Betalingsbransjen gjennomgår store forandringer og tempoet er stort. Det er umulig for dagens aktører å tilpasse seg bare gjennom strategiendringer. M&A er derfor en viktig driver, som må inkluderes i enhver strategi. Infima har vært rådgiver innen denne bransjen siden 2001 og vi ser 5 viktige trender:

«Bigger is better». Det er en pågående konsolidering for å bli større og globale, drevet frem av betydelige skalaeffekter.

E-Com vokser. Nettbasert handel har allerede tatt store markedsandeler, og fortsetter å vokse på bekostning av tradisjonell handel.

Mobile betalinger vokser meget sterkt. Mobil betaling har fortsatt lave volumer, men er forventet å endre industrien. Det er fortsatt usikkerhet rundt hva resultatet blir og hvordan det blir organisert, - særlig for internasjonale og cross-border transaksjoner.

En lang rekke nykommere («disruptors») entrer bransjen. De er blant annet motivert av endrede reguleringer, f.eks. EU-direktivene om PSD2 og GDPR, samt Open banking. Selv om nyetablerte fintech selskaper får mye oppmerksomhet, er det globale aktører fra andre bransjer (primært Samsung/Facebook/Google/Apple/Amazon/Alipay) som utgjør den største trusselen mot de etablerte aktørene, da de i motsetning til fintech har store kundeporteføljer å vokse fra.

PE bransjen er fascinert av betalingsområdet. PE har mye kapital tilgjengelig som skal i arbeid og PE tiltrekkes av bransjer i transformasjon.

Infima forventer som en konsekvens at det følgende vil skje innen M&A:

Etablerte aktører samt de store nykommerne vil kjøpe opp nye fintech selskap. Det er innovative forretningsmodeller med dokumenterte resultater som vil være mest attraktive. Som eksempel har en rekke Nordiske aktører etablert egne venture selskap/miljøer for å følge med på det som skjer innen fintech og for å raskt kunne gjøre oppkjøp eller innlede samarbeid; eks.: Swedbank, SEB, Nordea, Sparebank 1 SR, Sparebanken Vest og Sbanken.

Tradisjonelle aktører innen betalingsformidling vil fortsette konsolideringen gjennom M&A. I tillegg til størrelse og nye markeder vil on-line betaling, merchants acquiring og nye forretningsmodeller være drivere.

Økt engasjement fra PE. Advent/Bain og Nordic Capital har hatt stor suksess innen betalingsområdet og de ønsker å kapitalisere på denne. Blackstone/CVC og H&F har investert tungt i 2017. Men de er ikke alene. De aller fleste PE aktører følger med på utviklingen. Det var mer enn 15 store PE hus som så på Nets transaksjonen i 2014. 

Norden er ledende innen utbredelse av mobil og internett. Vi har også den best utbygde og effektive infrastruktur innen betalingstjenester i verden. Norden vil kunne bli en av de ledende betalings-klynger globalt. Det har også vært noen store og viktige transaksjoner i Norden det siste året.

Våren 2014 solgte de norske og danske bankene sitt felles eide selskap Nets til Advent og Bain for ca. 17 mrd DKK. Nå vel tre år senere, etter at selskapet først ble børsnotert i Danmark, kjøper et nytt konsortium av finansielle eiere selskapet av børs under ledelse av H&F. Denne gangen til en verdisetting på ca. 33 mrd DKK. Kjøpet er det tredje største oppkjøpet av en PE aktør i Europa de siste 5 år! Samtidig har Nordic Capital gjennomført en imponerende opprulling av ulike betalingsaktører de siste 3 årene og solgte det svensk baserte selskapet Bambora til Ingenico for €1,5 mrd.

Swedbanks kjøp av Payex fremstår som et strategisk grep som gir Swedbank tilgang til kompetanse og systemer for å styrke seg i konkurransen med særlig Klarna. Videre har Worldline sikret seg den nasjonale infrastrukturen i Latvia og Litauen og en sterk posisjon i Estland etter oppkjøpet av First Data Baltics. Med dette grepet får

Europas største payments processor tilgang til tre nye markeder, og kommer i direkte kundeforhold med Nordens største banker. Worldline gjennomførte også oppkjøpet av Digital Rivers World Payments i Sverige, som ga tilgang på ny teknologi og nye markeder, både i Norden og utenfor.

De fleste bankene i Norge har kjøpt seg inn, og Nordea og Danske Bank har sluttet seg til, det nye DNB utviklede betalingssystemet Vipps, som sikrer en felles betalingsplattform på mobil i Norge. Samarbeidet må ses som et viktig tiltak for å forberede seg på Apple og andre disruptors inntreden i betalingsmarkedet.

MasterCard og Visa har tradisjonelt tjent penger på sitt varemerke (akseptansemerke) og avgifter banker betaler for å bruke disse varemerkene og tilhørende systemer. Nå ser de seg om etter andre og nye inntektsmodeller. Visa har nylig kjøpt seg inn i Klarna, som er et meget suksessfullt svensk fintech selskap med full banklisens. MasterCard eier i dag egne payments processors i blant annet UK, Polen og Tyrkia, noe som var helt utenkelig bare for få år siden.

Øvrige transaksjoner i Europa er mange, og tabellen nedenfor viser et utvalg av de nærmere 200 transaksjoner hittil i 2017, samt noen utvalgte industrielle oppkjøp i 2015/2016:

Tabell 1. | Utvalgte transaksjoner


Date

Acquirer

Target

Region

EV (€m)

EV/Revenue

EV/EBITDA


Sep-17

Hellman & Friedman

Nets

Nordics

5,424

5.3x

19.0x


Aug-17

Vantiv

Worldpay

U.K., global

10,169

7.5x

19.7x


Jul-17

Worldline/Atos

First Data Baltics

Baltics

73

3.2x

10.0x


Jul-17

Blackstone/CVC

Paysafe

U.K.

3,445

3.9x

15.1x


Jul-17

Ingenico

Bambora

Nordics

1,500

 

 


Jul-17

Worldline/Atos

Digital Rivers World Payments

Global

 

 

 

*

Jul-17

Paysafe

Merchants' Choice Payment Solutions

U.S.

401

 

9.6x


May-17

Swedbank

Payex

Nordics

 

 

 

*

Jan-17

Advent/Bain

Concardis

Germany

700

 

12.7x

*

Nov-16

Vantiv

Moneris USA

U.S.

363

 

 

*

Oct-16

Cardtronics

DirectCash Payments Inc

Oceania, Canada, UK

428

 

9.4x

*

Jul-16

Mastercard

Vocalink

UK

781

 

 

*

Jan-16

TSYS

TransFirst

U.S.

2,047

 

17.4x

*

Dec-15

Global payments

Heartland

Global

3,759

 

21.8x

Sources: Capital IQ, Bloomberg, Reuters, Finextra, Atos, Vantiv, Infima estimates

Note: * = Data collected from various news sources, not from Capital IQ

Det som er åpenbart i denne oversikten er at det er de etablerte som kjøper hverandre og konsoliderer, eller det er inntreden av store finansielle investorer med de samme ambisjoner. Transaksjoner innenfor det nye fintech området er fraværende fra listen, men det er likevel meget stor og økende aktivitet innen området. Disse selskapene er mer i en oppbyggingsfase enn i en konsolideringsfase. Emisjoner og mindre oppkjøp er så langt det typiske.

Om Infima: Infima er en norsk-basert rådgiver innen kjøp og salg av bedrifter med vekt på å kombinere industriell og finansiell kompetanse og erfaring. Våre rådgivningsteam inkluderer erfarne ledere fra våre kjernebransjer som f.eks. innen betalingsområdet hvor vi har utviklet oss til å bli en ledende europeisk rådgiver med transaksjoner i Danmark, Romania og Latvia de siste 18 måneder. Vi har fulgt bransjen som rådgiver siden 2001. Infima var rådgiver for Advent og Bain ved kjøpet av Nets i 2014 og har også gitt transaksjonsstøtte til H&F i forbindelse med det nylige tilbud på Nets.

Om dette newsletter: Infima ønsker å være en premissleverandør og diskusjonspartner innen M&A på bransjer hvor vi har spisskompetanse. Vi vil jevnlig utgi newsletter om trender og transaksjoner innen betalingsområdet samt belyse konsekvenser for det nordiske marked. Vi ønsker dialog med aktører innen området og vi er tilgjengelig for diskusjoner og presentasjoner. Dette newsletter kan lastes ned i pdf her

Ecopole emiterer ny egenkapital

Picture2

Ecopole, en leverandør av strømpåler til det afrikanske markedet, har emitert ny egenkapital for å finansiere videre ekspansjon. Infima var rådgiver for Ecopole i forbindelse med denne transaksjonen.

OIID emiterer ny egenkapital

Picture1

OIID, teknologiselskapet bak den populære musikk-appen 'OIID' har emitert ny kapital for å finansiere videre ekspansjon. Infima var rådgivere for OIID i forbindelse med denne transaksjonen.

Viking Holding Eiendom selger del av Kvartal 57 AS

Picture1

Viking Holding eiendom har inngått en avtale om å selge 50% av sitt datterselskap, Kvartal 57 AS, til Dukat Eiendom. Kvartal 57 har en eiendomsportefølje bestående av flere leiligheter sentralt i Kristiansand. Infima var rådgiver for Viking Holding Eiendom i forbindelse med denne transaksjonen.

Reiten & Co. kjøper en andel av Scanship

scanship_logo

I mai 2017 ingikk Reiten & Co. en avtale om å å kjøpe 32.98% av Scanship Holding ASA. Scanship er en ledende leverandør av systemer for prosessering av avfall og rensing av vann ombord på cruiseskip og hadde en omsetning på 113 MNOK i 2016. Infima var rådgiver for Reiten & Co. i forbindelse med denne transaksjonen.

Per Raaum blir partner i Infima

Portrett PR

Per Raaum har blitt partner i Infima. Per har 30 års erfaring fra en rekke fagområder innenfor bank og finans hvorav de siste 18 årene er fra investment banking, primært hos DNB Markets, Fondsfinans og Arkwright Corporate Finance.

Andel av OMV Norge selges til Gazprom

OMVLogo
OMV har inngått en avtale om å selge 38.5% av OMV Norge til Gazprom. OMV Norge er et oljeselskap med produksjon fra feltene Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg, og hadde en omsetning på NOK 6,3 milliarder i 2015. Infima har vært rådgiver for OMV Norge i forbindelse med denne transaksjonen.

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse.

AWilhelmsen kjøper en andel av Cambi

Cambi_logo_rgb_R

Investeringsselskapet AWilhelmsen kjøper 26% av miljøselskapet Cambi, selger i denne transaksjonen er investeringselskapet Mallin. Cambi hadde en omsetning på 365 MNOK i 2015, og er representert med kontorer i over 9 land. Infima har vært rådgiver for AWilhelmsen i forbindelse med denne transaksjonen.

Infima ansetter ny analytiker

PA

Infima har ansatt en ny analytiker i kjerneteamet, Peder Austarheim. Peder har en mastergrad i økonomi og administrasjon, med spesialisering i finansiell økonomi, fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere hatt internship i risk management avdelingen til Nordea Private Banking.

Infima er rådgiver for Palfinger Marine GmbH i forbindelse med oppkjøpet av TTS Group ASA

TTS
Palfinger Marine GmbH og TTS Group ASA har den 19. juni 2016 inngått en avtale om at Palfinger Marine GmbH skal kjøpe aksjene i TTS Group ASA. I henhold til vilkårene i avtalen, tilbyr Palfinger Marine GmbH å kjøpe alle aksjene i TTS Group ASA til en pris per aksje på NOK 5,60 i kontanter. Tilbudet verdsetter TTS Group ASA på en fullt utvannet basis til ca NOK 600 millioner. Infima har vært rådgiver for Palfinger i forbindelse med denne transaksjonen.

Denne transaksjonen ble ikke gjennomført på grunn av at budet ikke fikk 90% aksept innen tidsfristen.

Innova selger Provus til Wirecard

Payment

Infima er rådgiver for Innova Capital i forbindelse med salget av Provus, den ledende leverandøren av digitale betalings- og informasjonsløsninger i Romania til Wirecard, Europas ledende leverandør av betalingstjenester. Infima var engasjert som eksklusiv finansiell rådgiver for Innova Capital, et ledende Private Equity-selskap i Polen i forbindelse med salget av Provus til Wirecard. Dette er Infima's andre gjennomførte transaksjon innen betalingsindustrien, etter å ha vært rådgiver for EUR 2.3 mrd-oppkjøpet av Nets Holding i 2014.

Arvid Grundekjøn ny styreleder i Infima

arvid-grundekjon (2)

Arvid Grundekjøn er valgt som ny styreleder i Infima. Arvid har en lang karriere i norsk næringsliv som inkluderer 19 år i AWilhelmsen Gruppen, hvorav 5 år som konsernsjef. Flere styreverv inklusive styreleder i Statkraft, Norwegian Property ASA, IT Fornebu Eiendom, Teamco AS, Quadata BV, Sarepta AS, Strag Ltd As, AS Investa, Sparebanken Pluss og Linstow. Styremedlem i RCCL og DS Norden samt rådgiver/styrerepresentant i Storebrand, Citibank og flere andre.