Andel av OMV Norge selges til Gazprom

Nyheter av Infima 16.12.2016

OMVLogo
OMV har inngått en avtale om å selge 38.5% av OMV Norge til Gazprom. OMV Norge er et oljeselskap med produksjon fra feltene Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg, og hadde en omsetning på NOK 6,3 milliarder i 2015. Infima har vært rådgiver for OMV Norge i forbindelse med denne transaksjonen.

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse.