Bank- og finansnæringen

Nyheter av Infima 19.04.2018

Infima M&A Bank

Hva er de viktigste trender og hvilke konsekvenser har de for M&A?

Norske og internasjonale banker ser på det å miste kontrollen over kunden som den største trusselen i årene fremover. Fremtidens kunde er digital, tar raskere beslutninger og ønsker at eventuell personlig kontakt med banken skjer via digitale flater. Alle banker vil kunne bli en direkte bank som potensielt kan nå alle gjennom digital kommunikasjon. Tradisjonelle banker vil bli utfordret på grunn av kostnadene knyttet til gamle IT systemer, drift av bankfilialer og personlig kontakt. De nye aktørene er små og vekst vil være en utfordring. De vil lett bli «spist».  

Artikkelen lastes ned i PDF her: