EG kjøper Lindbak Retail Systems

Nyheter av Infima 04.06.2019

DSIaDn-UEAAvr0O

LindbakGruppen solgte sitt datterselskap Lindbak Retail Systems til EG Gruppen eid av Francisco Partners, et private equity selskap som utelukkende fokuserer på softwareinvesteringer.

EG har kjøpt det norske IT selskapet Lindbak Retail Systems AS. Oppkjøpet er det første med Francisco Partners som eier og gjør EG til et ledende programvareselskap for detaljhandelen i Norden. Infima var eksklusiv finansiell rådgiver til Lindbakgruppen.

For mer informasjon:
https://www.lindbakretail.no/eg-kj%C3%B8per-lindbak-retail-systems-as