Fisjon/fusjon av Norsk Gjenvinning sin virksomhet for gjenvinning av kabler og trafoer

Nyheter av Infima 20.09.2018

123 ng

Norsk Gjenvinning skiller ut sin virksomhet for gjenvinning av kabler og trafoer og slår den sammen med Kabel Metall & Trafo Gjenvinning

Norsk Gjenvinning (NG) og Kabel Metall og Trafo Gjenvinning (KMT) er i dag aktive i det nordiske markedet for prosessering av kabel og trafo. Den sammenslåtte virksomheten vil ha stordriftsfordeler som muliggjør kapasitetsøkning og videre industrialisering, og danner en plattform for nordisk vekst i et marked som forventes å vokse betydelig i årene som kommer. Transaksjonen er strukturert gjennom to steg; Steg 1: NG får et eierskap på 48% i det nye selskapet. Steg 2. NG har en kjøpsopsjon på ytterligere 17% i det nye selskapet. Infima var rådgiver for NG gjennom hele prosessen.

Om NG:
NG er markedsleder i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. NG samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som selgesi det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr de husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. NG er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. NG håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity.

Om KMT:
KMT Gjenvinning har satt seg som mål å løse et voksende samfunnsproblem: Et stadig økende volum av utrangerte kabler og gamle trafoanlegg. Deres spesifikke behandlingsmetoder av denne type avfall gir maksimal gjenbruk av alle materialene i kablene og bedre utnyttelse av produksjonsavfallet. De har 1 behandlingsanlegg i Norge og 3 anlegg i Danmark og omsatte i 2017 for i overkant av 210 millioner.