Infima er rådgiver for Palfinger Marine GmbH i forbindelse med oppkjøpet av TTS Group ASA

Nyheter av Infima 16.12.2016

TTS
Palfinger Marine GmbH og TTS Group ASA har den 19. juni 2016 inngått en avtale om at Palfinger Marine GmbH skal kjøpe aksjene i TTS Group ASA. I henhold til vilkårene i avtalen, tilbyr Palfinger Marine GmbH å kjøpe alle aksjene i TTS Group ASA til en pris per aksje på NOK 5,60 i kontanter. Tilbudet verdsetter TTS Group ASA på en fullt utvannet basis til ca NOK 600 millioner. Infima har vært rådgiver for Palfinger i forbindelse med denne transaksjonen.

Denne transaksjonen ble ikke gjennomført på grunn av at budet ikke fikk 90% aksept innen tidsfristen.