Nordic Aqua Partners ApS emitterer ny egenkapital

Nyheter av Infima 24.07.2018

sfd

Nordic Aqua Partners ApS utførte i mai 2018 en rettet emisjon på NOK 30 mill mot diverse finansielle investorer.

Nordic Aqua Patners ApS er et dansk selskap som skal starte landbasert oppdrett av Atlantisk laks i Kina med resirkulerende akvakultursystemer. Infima var rådgiver for selskapet i forbindelse med denne transaksjonen. Les mer om selskapet her: FA 26.06.17 Seafood Dragon