Reforhandling av avtale mellom Sevan Marine ASA og SembCorp

Nyheter av Infima 24.07.2018

sevan

Sevan og SembCorp har reforhandlet avtalen der SembCorp kjøper visse eiendeler i Sevan. SembCorp har i denne forbindelse økt sitt tilbud fra USD 28 millioner til USD 39 millioner.

Sevan Marine er en spesialist innenfor design og engineering av flytende produksjonsenheter for olje og gass-næringen med IP rettigheter til sylinderformede plattformer. Infima var rådgiver for Sevan Marine i forbindelse med denne transaksjonen. Gjennomføring av avtalen forutsetter oppfyllelse av visse betingelser.