Viktige trender innen betaling og konsekvenser for M&A

Nyheter av Infima 14.11.2017

Payment

Betaling er nå det heteste området innen finans –

Hva er de viktigste trender og hvilke konsekvenser har de for M&A

Appetitten på kjøp av selskaper innen betalingsområdet er stor både i Europa og globalt. Det har pågått en konsolidering i denne bransjen i snart 10 år. Forskjellen de siste to – tre årene er at transaksjonene blir stadig større og dette har toppet seg med flere meget store transaksjoner de siste månedene (se tabell). Det legges merke til når det i løpet av noen sommermåneder annonseres 4 store oppkjøp innen en bransje; Vantiv kjøper Worldpay for €8,9 mrd, Hellman & Friedman (H&F) kjøper Nets for €4,5 mrd, Blackstone og CVC kjøper Paysafe for €3,3 mrd og Ingenico kjøper Bambora for €1,5 mrd. To av disse transaksjonene er gjort i Norden!

Betalingsbransjen gjennomgår store forandringer og tempoet er stort. Det er umulig for dagens aktører å tilpasse seg bare gjennom strategiendringer. M&A er derfor en viktig driver, som må inkluderes i enhver strategi. Infima har vært rådgiver innen denne bransjen siden 2001 og vi ser 5 viktige trender:

«Bigger is better». Det er en pågående konsolidering for å bli større og globale, drevet frem av betydelige skalaeffekter.

E-Com vokser. Nettbasert handel har allerede tatt store markedsandeler, og fortsetter å vokse på bekostning av tradisjonell handel.

Mobile betalinger vokser meget sterkt. Mobil betaling har fortsatt lave volumer, men er forventet å endre industrien. Det er fortsatt usikkerhet rundt hva resultatet blir og hvordan det blir organisert, - særlig for internasjonale og cross-border transaksjoner.

En lang rekke nykommere («disruptors») entrer bransjen. De er blant annet motivert av endrede reguleringer, f.eks. EU-direktivene om PSD2 og GDPR, samt Open banking. Selv om nyetablerte fintech selskaper får mye oppmerksomhet, er det globale aktører fra andre bransjer (primært Samsung/Facebook/Google/Apple/Amazon/Alipay) som utgjør den største trusselen mot de etablerte aktørene, da de i motsetning til fintech har store kundeporteføljer å vokse fra.

PE bransjen er fascinert av betalingsområdet. PE har mye kapital tilgjengelig som skal i arbeid og PE tiltrekkes av bransjer i transformasjon.

Infima forventer som en konsekvens at det følgende vil skje innen M&A:

Etablerte aktører samt de store nykommerne vil kjøpe opp nye fintech selskap. Det er innovative forretningsmodeller med dokumenterte resultater som vil være mest attraktive. Som eksempel har en rekke Nordiske aktører etablert egne venture selskap/miljøer for å følge med på det som skjer innen fintech og for å raskt kunne gjøre oppkjøp eller innlede samarbeid; eks.: Swedbank, SEB, Nordea, Sparebank 1 SR, Sparebanken Vest og Sbanken.

Tradisjonelle aktører innen betalingsformidling vil fortsette konsolideringen gjennom M&A. I tillegg til størrelse og nye markeder vil on-line betaling, merchants acquiring og nye forretningsmodeller være drivere.

Økt engasjement fra PE. Advent/Bain og Nordic Capital har hatt stor suksess innen betalingsområdet og de ønsker å kapitalisere på denne. Blackstone/CVC og H&F har investert tungt i 2017. Men de er ikke alene. De aller fleste PE aktører følger med på utviklingen. Det var mer enn 15 store PE hus som så på Nets transaksjonen i 2014. 

Norden er ledende innen utbredelse av mobil og internett. Vi har også den best utbygde og effektive infrastruktur innen betalingstjenester i verden. Norden vil kunne bli en av de ledende betalings-klynger globalt. Det har også vært noen store og viktige transaksjoner i Norden det siste året.

Våren 2014 solgte de norske og danske bankene sitt felles eide selskap Nets til Advent og Bain for ca. 17 mrd DKK. Nå vel tre år senere, etter at selskapet først ble børsnotert i Danmark, kjøper et nytt konsortium av finansielle eiere selskapet av børs under ledelse av H&F. Denne gangen til en verdisetting på ca. 33 mrd DKK. Kjøpet er det tredje største oppkjøpet av en PE aktør i Europa de siste 5 år! Samtidig har Nordic Capital gjennomført en imponerende opprulling av ulike betalingsaktører de siste 3 årene og solgte det svensk baserte selskapet Bambora til Ingenico for €1,5 mrd.

Swedbanks kjøp av Payex fremstår som et strategisk grep som gir Swedbank tilgang til kompetanse og systemer for å styrke seg i konkurransen med særlig Klarna. Videre har Worldline sikret seg den nasjonale infrastrukturen i Latvia og Litauen og en sterk posisjon i Estland etter oppkjøpet av First Data Baltics. Med dette grepet får

Europas største payments processor tilgang til tre nye markeder, og kommer i direkte kundeforhold med Nordens største banker. Worldline gjennomførte også oppkjøpet av Digital Rivers World Payments i Sverige, som ga tilgang på ny teknologi og nye markeder, både i Norden og utenfor.

De fleste bankene i Norge har kjøpt seg inn, og Nordea og Danske Bank har sluttet seg til, det nye DNB utviklede betalingssystemet Vipps, som sikrer en felles betalingsplattform på mobil i Norge. Samarbeidet må ses som et viktig tiltak for å forberede seg på Apple og andre disruptors inntreden i betalingsmarkedet.

MasterCard og Visa har tradisjonelt tjent penger på sitt varemerke (akseptansemerke) og avgifter banker betaler for å bruke disse varemerkene og tilhørende systemer. Nå ser de seg om etter andre og nye inntektsmodeller. Visa har nylig kjøpt seg inn i Klarna, som er et meget suksessfullt svensk fintech selskap med full banklisens. MasterCard eier i dag egne payments processors i blant annet UK, Polen og Tyrkia, noe som var helt utenkelig bare for få år siden.

Øvrige transaksjoner i Europa er mange, og tabellen nedenfor viser et utvalg av de nærmere 200 transaksjoner hittil i 2017, samt noen utvalgte industrielle oppkjøp i 2015/2016:

Tabell 1. | Utvalgte transaksjoner


Date

Acquirer

Target

Region

EV (€m)

EV/Revenue

EV/EBITDA


Sep-17

Hellman & Friedman

Nets

Nordics

5,424

5.3x

19.0x


Aug-17

Vantiv

Worldpay

U.K., global

10,169

7.5x

19.7x


Jul-17

Worldline/Atos

First Data Baltics

Baltics

73

3.2x

10.0x


Jul-17

Blackstone/CVC

Paysafe

U.K.

3,445

3.9x

15.1x


Jul-17

Ingenico

Bambora

Nordics

1,500

 

 


Jul-17

Worldline/Atos

Digital Rivers World Payments

Global

 

 

 

*

Jul-17

Paysafe

Merchants' Choice Payment Solutions

U.S.

401

 

9.6x


May-17

Swedbank

Payex

Nordics

 

 

 

*

Jan-17

Advent/Bain

Concardis

Germany

700

 

12.7x

*

Nov-16

Vantiv

Moneris USA

U.S.

363

 

 

*

Oct-16

Cardtronics

DirectCash Payments Inc

Oceania, Canada, UK

428

 

9.4x

*

Jul-16

Mastercard

Vocalink

UK

781

 

 

*

Jan-16

TSYS

TransFirst

U.S.

2,047

 

17.4x

*

Dec-15

Global payments

Heartland

Global

3,759

 

21.8x

Sources: Capital IQ, Bloomberg, Reuters, Finextra, Atos, Vantiv, Infima estimates

Note: * = Data collected from various news sources, not from Capital IQ

Det som er åpenbart i denne oversikten er at det er de etablerte som kjøper hverandre og konsoliderer, eller det er inntreden av store finansielle investorer med de samme ambisjoner. Transaksjoner innenfor det nye fintech området er fraværende fra listen, men det er likevel meget stor og økende aktivitet innen området. Disse selskapene er mer i en oppbyggingsfase enn i en konsolideringsfase. Emisjoner og mindre oppkjøp er så langt det typiske.

Om Infima: Infima er en norsk-basert rådgiver innen kjøp og salg av bedrifter med vekt på å kombinere industriell og finansiell kompetanse og erfaring. Våre rådgivningsteam inkluderer erfarne ledere fra våre kjernebransjer som f.eks. innen betalingsområdet hvor vi har utviklet oss til å bli en ledende europeisk rådgiver med transaksjoner i Danmark, Romania og Latvia de siste 18 måneder. Vi har fulgt bransjen som rådgiver siden 2001. Infima var rådgiver for Advent og Bain ved kjøpet av Nets i 2014 og har også gitt transaksjonsstøtte til H&F i forbindelse med det nylige tilbud på Nets.

Om dette newsletter: Infima ønsker å være en premissleverandør og diskusjonspartner innen M&A på bransjer hvor vi har spisskompetanse. Vi vil jevnlig utgi newsletter om trender og transaksjoner innen betalingsområdet samt belyse konsekvenser for det nordiske marked. Vi ønsker dialog med aktører innen området og vi er tilgjengelig for diskusjoner og presentasjoner. Dette newsletter kan lastes ned i pdf her