Forretningsmodell

Infima er en annerledes M&A rådgiver med en distinkt profil og en unik forretningsmodell, som har demonstrert sin verdiskapning over tid
Earth Digger Driver (2)
 

Infimas forretningsmodell består av fem pilarer, som gjør Infima annerledes: 

1. Fokus på oppkjøpsrådgivning: Infima er en ekspert på oppkjøp; 

2. Skreddersydde kundeteam: Alle våre team kombinerer finansiell- og oppkjøps-kompetanse med bransjespesifikk ledelse og operasjonell erfaring. En industriekspert er alltid en del av Infimas team.

3. Innsiktsfulle industrieksperter:
 Infima har et sterkt nettverk med 20 industrieksperter fordelt på 12 ulike sektorer. De har alle signert standard eksklusivitetsavtaler med Infima på M&A prosjekter. Alle industriekspertene har omfattende teknisk, operasjonell og ledererfaring.

4. Unikt konsept:
Et egenutviklet verktøy og veldefinerte arbeidsmetoder (MOSAIC) sikrer en grundig og kvalitetssikret gjennomføring av alle deler av oppkjøpsprosessen med fokus på implementeringen.

5. Verdiskapning for kunder: Vår forretningsmodell, arbeids-metoder og uavhengighet sikrer et kompromissløst fokus på kundens beste. Tilbakemelding fra kunder er at dette er vårt viktigste konkurransefortrinn. 

Forretningsmodellen muliggjør at Infima skiller seg positiv ut på de viktigste kjennetegn på en god oppkjøpsrådgiver, nemlig bred transaksjonserfaring, industriell innsikt og kompromissløs fokus på kundens beste.

Infimas styrke er også uavhengigheten av andre interesser. Vi er et fullstendig uavhengig selskap, som sikrer konfidensialitet, opererer uten interessekonflikter og har kun øye for kundens interesser.

“Infima har demonstrert styrke i høyprofilerte transaksjoner, som oppkjøpet av Nets (EUR 2,3 mrd) og fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør (største bankfusjon i Norge siden 2004, som skapte Norges 5 største bank med samlet forvaltningskapital på NOK 100 mrd).”