MOSAIC konseptet

I MOSAIC har Infima utviklet et verktøy som sikrer en fullstendig og kvalitetssikret gjennomføring av alle faser i en oppkjøpsprosess.
HJ_20150107_0048 (2)
 
MOSAIC metodikken
  • er en systematisk og analytisk tilnærming til oppkjøpsprosesser 
  • sikrer fokus på verdiskapning og implementering
  • ivaretar helheten, gir oversikt og sikrer kvalitet og fremdrift
  • øker sannsynligheten for suksessfulle oppkjøp
Infima benytter sitt utprøvde MOSAIC konsept kombinert med dyp industri- og bransjeinnsikt, for å hjelpe eiere, ledere og PE selskap med å implementere sin oppkjøpstrategi og forbedre verdiskapningen. Infima ble etablert basert på visjonen om at suksessfulle (dvs verdiskapende) oppkjøp er mulig, - med en partner du kan stole på, erfarne og kompetente rådgivere, operativ bransjeerfaring og best practice metodikk.

Det som skiller Infima fra andre, er
  • vår tilnærming til verdiskapning
  • en grundig og fokusert kommersiell due diligence
  • en forsiktig risikovurdering, og
  • hands-on engasjement designet for å sikre fokus på operative forbedringer i implementerings fasen
..... og kanskje viktigst av alt, Infima er støttet av industri eksperter som kjenner den aktuelle bransjen og de viktigste aktørene.
Det er vel kjent at M&A er viktig for et selskaps vekst og suksess. Men 75% av alle M&A transaksjoner mislykkes. Erfaring gjør at man lærer av tidligere feil og unngår å gjøre de samme feil igjen. Basert på norsk og internasjonal erfaring har Infima utviklet følgende 6 kritiske suksess faktorer for en transaksjon:

M: Management: Det må utpekes både kompetent og erfaren prosjektledelse og 
      implementeringsledelse
O: Objectives: Målsettingen for transaksjonen må være klar: Hva ønsker vi å 
     oppnå med transaksjonen?
S:  Structure: Prosessen må være helhetlig, målrettet, strukturert og analytisk
A: Analysis: Et solid analytisk fundament må ligge til grunn: Hvilke(t) målselskap/
     samarbeidspartner kan bidra til vår strategi? Er det gjennomført en grundig
     kommersiell/business due diligence?
I:   Implementation: En implementeringsplan må utarbeides i forkant av
     transaksjonen for å sikre en suksessfull gjennomføring
C: Challenger: Prosjektet og prosjektforutsetningene må utfordres underveis og
     kontinuerlig være gjenstand for kritiske spørsmål

De seks suksessfaktorene danner nøkkelordet MOSAIC, som er navnet på Infimas egenutviklede konsept for å sikre verdiskapende transaksjoner.

Hva betyr dette for deg:
"Du får en dyktig og kompetent rådgiver som benytter markedets beste metodikk og verktøy som er utviklet med det formål å unngå alle de vanlige fallgruvene, og for å øke sannsynligheten for suksess."