Generelt om Infima

Oppkjøpsstrategien må være forankret i selskapets overordnede strategi. Oppkjøpsstrategien er et virkemiddel for å oppnå noe selskapet ønsker: vekst, nye markeder, nye produkter, styrkede markedsposisjoner, ny teknologi, ny kompetanse, kompletterende produkter, lavere enhetskostnader osv. Et oppkjøp skal alltid ha en misjon og spørsmålet som alltid må stilles i forkant av et oppkjøp er: Hva ønsker vi å oppnå?
Electricity pylons in the mountains (2)
 
Infima er et uavhengig selskap som tilbyr strategisk og finansiell rådgivning, samt prosjektledelse til kjøpere og selgere av bedrifter. Infima er spesialist innen oppkjøp og fusjoner.

Infima tilbyr en helhetlig løsning basert på det egenutviklede MOSAIC konseptet. Konseptet er unikt og basert på "best practice" fra industrielle oppkjøp/salg av bedrifter og private equity.

  Infima har kontorer i Oslo, Bergen og Shanghai, Kina.

  • Infima har unik erfaring som prosjektleder og rådgiver. Vi arbeider integrert med kundens organisasjon
  • Infima benytter markedets beste verktøy og metodikk. MOSAIC metodikken øker sannsynligheten for suksessfulle oppkjøp
  • Infima samarbeider med Norges ledende tjenesteleverandører. Dette muliggjør ”one stop shopping”
  • Infima setter alltid oppdragsgivers interesser i sentrum. Infima tilbyr fleksible samarbeidsløsninger med felles agenda
  "Infima er proaktive, gir ærlige og redelige råd, og er kompromissløse med hensyn til at oppkjøpet skal gi verdiskapning. Vi kan trygt anbefale Infima."

  Hans Fredrik Wittusen, direktør for strategi og M&A,
  Norsk Gjenvinning Norge AS