Fokus på verdiskaping

Infima har et kompromissløst fokus på kundens beste,
som er gjennomføring av verdiskapende oppkjøp.
Partnerskap med kunden basert på felles mål og konsistente
incentiver er sentralt i Infimas konsept.
Architect and builders inspecting the construction site (2)
 
Nært samarbeid og god koordinering mellom Infimas og kundens
team med høy integritet bygger tillit og partnerskap.
Som partner støtter vi våre kunder ikke bare i å gjennomføre oppkjøpet, men å forberede eierskapet og planlegge implementeringen og den nye forretningsplanen. Vi er opptatt av at målet med oppkjøpet skal være klart formulert og ligge til grunn for due diligence, avtaler, 100 dagers program og den langsiktige
verdiskapningsplanen.
Vårt team arbeider integrert med kundens organisasjon på kundens
premisser. Vi ønsker felles agenda med finansielle incentiver basert på realisert
verdiskapning.
Hva betyr dette for deg:

"Du får en dyktig og kompetent rådgiver som vil jobbe
  • dedikert for at du skal få suksessfulle oppkjøp; 
  • med kompromissløs fokus på langsiktig verdiskapning; og
  • med dine interesser og målsettinger i sentrum."