Fusjon mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss

Sør
 

Fakta:

I 2013 fusjonerte de to sparebankene; Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Infima initierte prosessen og var rådgiver for begge parter frem til signering av memorandumet. Dette er den største bankfusjonen i Norge siden 2004 (NOK 100 milliarder i samlet forvaltningskapital).

Prosess:

De to sparebankene har forsøkt å fusjonere fem ganger uten å lykkes. Strategi, beliggenhet og ledelse har vært hindringer. Basert på vårt nettverk, avklarte vi interessen for en fusjon, men samtidig en motvilje mot å initiere nye forhandlinger basert på tidligere erfaringer. Når vi fikk avklart den industrielle logikken kontaktet vi de respektive administrerende direktørene og foreslo en annerledes prosess; Infima's fusjonskonsept. Vår bransjeinnsikt og toppledererfaring ga oss legitimitet, respekt og tillit, som alle er nødvendig for å være en effektiv diskusjonspartner og transaksjonsrådgiver. Infima initierte prosessen og inngikk identiske mandatavtaler med begge bankene (for å opprettholde konfidensialitet). Vi rådga begge parter frem til vedtak av fusjonsplan og memorandum ("Infima-rapporten") i styre og bedriftsforsamling. Transaksjonen kom overraskende på bank- og lokalsamfunnet, som ikke trodde at tidligere hindringer var mulig å løse. Infima fikk honnør for arbeidet og har, som et resultat, blitt kontakter av andre aktører i bransjen. 

"Infima gjennomførte rådgiverrollen med tyngde gjennom innsikt, kompetanse og klokskap."

Stein Hannevik – adm.dir. Sparebanken Pluss