Uttalelser fra kunder

 

"Vi arbeidet med Infima på en potensiell større transaksjon i Norden, og vi var imponert over den bransje og M&A ekspertise som Rolf Straume og hans team bidro med. Infima lykkes med å kombinere industriell og finansiell erfaring og kompetanse og gir solide og gode råd. De forstod hva vi trenger som kjøper, tok konstruktive proaktive initiativ og leverte høy-kvalitets tjenster."

      
Joachim Øglænd, Senior Partner, BC Partners

-------------------------------

"Infima har vurdert ca 40 oppkjøpsprosjekter for Norsk Gjenvinning, hvorav 5 transaksjoner er gjennomført. Infima kombinerer tre viktige styrker som vi verdsetter høyt. For det første er Infima fullt ut integrert i vår organisasjon, de er en av oss. For det andre innehar Infima en solid industriell og finansiell forståelse som gjør at vi alltid mottar gode råd. Til slutt er Infima flinke til å bygge tillit, ikke bare internt hos oss, men også hos selger og target og har derfor evnen til å bygge bro mellom kjøper og selger."

    
Erik Osmundsen, konsernsjef Norsk Gjenvinning Norge AS

---------------------------

"Vi har brukt Infima i oppkjøpsprosesser både til kommersiell due diligence og som prosjektleder med ansvar for fremdrift, koordinering av interne og eksterne ressurser og kontakten med selger. Infima er proaktive, gir ærlige og redelige råd, og er kompromissløse med hensyn til at oppkjøpet skal gi verdiskapning. Vi kan trygt anbefale Infima."

    
Hans Fredrik Wittusen, direktør for strategi og M&A,
Norsk Gjenvinning Norge AS

"En mulig sparebankfusjon vil alltid være sammensatt av mye historie, sterke følelser, geografi, persongalleri og ulik fremtidsforståelse, og dermed av muligheter og trusler i herlig forening. Infima maktet å forene disse elementene i en god, elegant og velfungerende blanding og balanse i tilnærming til løsning, og uten å svekke den forretningsmessige forutsetning for den fusjonerte bank. Infima gjennomførte rådgiverrollen med tyngde gjennom innsikt, kompetanse og klokskap."


Stein Hannevig, Adm.dir. Sparebanken Pluss

------------------------------

"Infima er enkle å jobbe med og kan drive alle områder av en oppkjøpsprosess på en trygg og god måte. Infima er erfarne og kombinerer industriell og finansiell forståelse og evner å se oppkjøpet i strategisk og operasjonell kontekst. Objektivitet er også en av Infimas merkevarer - man kan stole på rådene."


Pål Stampe, Partner Altor Equity Partners AS

----------------------------

” Statoil og Hydro overtok Saga Petroleum i 1999. DnB Markets og Morgan Stanley var Statoils rådgivere i denne transaksjonen. Rolf Straume var leder for DNBs rådgivningslag.

Rådgiverne var viktige både i forberedelse og gjennomføring av forhandlingene med Saga og ikke minst for avklaring av fordelingen av verdiene mellom Hydro og Statoil etter gjennomføringen av oppkjøpet. Dette krevet kompetanse og innsikt innen petroleums- , transaksjons- og forhandlingsområdene. Statoil overtok i hovedsak eierandeler og operatøroppgaver i produserende felt/felt under utbygging i Nordsjøen. I ettertid har dette vist seg å være forretningsmessig kloke valg for Statoil. For Statoil er resultatet av oppkjøpet av Saga Petroleum et av de beste konsernet har foretatt av noe omfang på oppstrømssiden.

Rolf Straume fremsto som en innsiktsfull og kundeorientert rådgiver med gjennomarbeidede forberedelser og kloke forhandlingsopplegg. Ved sin integritet og samarbeidsevne bidro han i stor grad til et godt resultat for Statoil som oppdragsgiver.”


Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans (CFO)
i Statoil ASA i 1999

"Infimas grundige og profesjonelle arbeid var avgjørende for et godt resultat i forbindelse med kjøpet av aksjemajoriteten i Nøgne Ø."

Lars A. Midtgaard, konsernsjef,
Hansa Borg Bryggerier AS