Ecopole

Picture2
Tittel
Ecopole emitterer ny egenkapital
År
2017
Beløp
 
Kort beskrivelse
Ecopole utførte en rettet emisjon mot diverse finansielle investorer
Tekst venstre
Ecopole, en leverandør av strømpåler til det afrikanske markedet, har emitert ny egenkapital for å finansiere videre ekspansjon. Infima var rådgiver for Ecopole i forbindelse med denne transaksjonen.
Tekst høyre