Seafood Dragon

Picture1
Tittel
Nordic Aqua Partners ApS emitterer ny egenkapital
År
2018
Beløp
EUR 3 millioner
Kort beskrivelse
Nordic Aqua Partners ApS utførte i mai 2018 en rettet emisjon på EUR 3 mill mot diverse finansielle investorer.
Tekst venstre
Nordic Aqua Patners ApS er et dansk selskap som skal starte landbasert oppdrett av Atlantisk laks i Kina med resirkulerende akvakultursystemer. Infima var rådgiver for selskapet i forbindelse med denne transaksjonen. Les mer om selskapet her: FA 26.06.17 Seafood Dragon
Tekst høyre