Andel av OMV Norge selges til Gazprom

OMVLogo
Tittel
Andel av OMV Norge selges til Gazprom
År
2016
Beløp Kort beskrivelse
OMV har inngått en avtale om å selge 38.5% av OMV Norge til Gazprom
Tekst venstre
OMV Norge er et oljeselskap med produksjon fra feltene Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg, og hadde en omsetning på NOK 6,3 milliarder i 2015. Infima har vært rådgiver for OMV Norge i forbindelse med denne transaksjonen.

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse.
Tekst høyre