Sør

Layer 10
Tittel
Sparebanken Sør
År
2013
Beløp
NOK 100 mrd i forvaltningskapital
Kort beskrivelse
Fusjon mellom Sparebankene Sør og Pluss
Tekst venstre
Sparebankene Sør og Pluss har inngått avtale om å fusjonere.

Infima initierte prosessen og var felles rådgiver frem til inngåelse av intensjonsavtale. Fusjonen er den største bankfusjonen i Norge siden 2004.
Tekst høyre