Life Europe

Life
Tittel
Etableringen av Life Europe: 7 oppkjøp
År
2005
Beløp Kort beskrivelse
Private equity fondet Norvestor IV etablerte i 2005 Life Europe sammen med ledelsen og ansatte.
Tekst venstre
Life Europe kjøpte opp og fusjonerte selskapene Hälsofack (Life Sverige), United Care (Sverige), Naturapoteket (Sverige) og Life Scandinavia (Norge) og ble dermed Nordens ledende helskostkjede. I 2007 ble også grossistselskapet Frejborg (Sverige) og de to finske kjedene Sinunkaupat and Ikivireä-Vital kjøpt. Life Europe hadde da nærmere 500 butikker. Partner Rolf Straume var som partner i Norvestor Equity prosjektleder for etableringen av Life Europe og gjennomføring av oppkjøpene og fusjonene. Rolf Straume var også styreformann i Life Europe i perioden 2005-2009.
Tekst høyre