Etablering av European Travel Interactive: 2 oppkjøp

eTraveli
Tittel
Etablering av European Travel Interactive: 2 oppkjøp
År
2007
Beløp Kort beskrivelse
Private equity fondet Norvestor IV etablerte i 2007 European Travel Interactive (ETI) sammen med ledelsen og ansatte.
Tekst venstre
ETI kjøpte opp og fusjonerte selskapene Seat 24 og Supersaver. ETI ble Nordens ledende reisebyrå på nett med en markedsandel på over 30%. Partner Rolf Straume var som partner i Norvestor Equity prosjektleder for etableringen av ETI og gjennomføring av oppkjøpene og fusjonene. Rolf Straume var også styreformann i ETI i perioden 2007-2008 og deretter styremedlem frem til 2009.
Tekst høyre