Orkla

uploads_tombstone_image021
Tittel
Orkla selger Hellefoss og Vafos
År
2004
Beløp Kort beskrivelse
Orkla solgte i 2004 de to papirprodusentene Hellefoss og Vafos. Kjøper var en lokal gruppering.
Tekst venstre
Hellefoss produserte bokpapir og hadde en omsetning på NOK 188 millioner i 2003. Vafos produserte slippapir og hadde en omsetning på NOK 142 millioner i 2003. Infima var rådgiver for selger og prosjektleder for transaksjonene.
Tekst høyre