Wema

uploads_tombstone_image032
Tittel
Kjøp av 70% av Wema System og Wema International
År
2008
Beløp Kort beskrivelse
Private equity fondet Norvestor V kjøpte i 2008 70% av Wema Systems og Wema International fra familien Gismervik, som beholdt en eierandel på 30%.
Tekst venstre
Wema var global leder i produksjon av drivstoff- og ad-blue sensorer til bruk i tunge kjøretøy. Partner Rolf Straume var som partner i Norvestor Equity, prosjektleder for gjennomføringen av oppkjøpene. Rolf Straume var også styremedlem i Wema Group Holding i perioden 2008-2009.
Tekst høyre
Tekst til høyre
Mer tekst