Sevan 1

sevan
Tittel
Reforhandling av avtale mellom Sevan Marine ASA og SembCorp
År
2018
Beløp Kort beskrivelse
Sevan og SembCorp har reforhandlet avtalen der SembCorp kjøper visse eiendeler i Sevan. SembCorp har i denne forbindelse økt sitt tilbud fra USD 28 millioner til USD 39 millioner.
Tekst venstre
Sevan Marine er en spesialist innenfor design og engineering av flytende produksjonsenheter for olje og gass-næringen med IP rettigheter til sylinderformede plattformer. Infima var rådgiver for Sevan Marine i forbindelse med denne transaksjonen. Gjennomføring av avtalen forutsetter oppfyllelse av visse betingelser.
Tekst høyre