Norsk Gjenvinning kjøper flere gjenvinningsselskap

NG
Tittel
Norsk Gjenvinning kjøper flere gjenvinningsselskap
År
2012
Beløp Kort beskrivelse
Norsk Gjenvinning kjøper Avfallshandel samt gjenvinningsselskapene Ryfylke Renovasjon, Metodika Gjenvinning og Løvås. I tillegg selger NG sin gjenvinningsaktivitet i HedOpp.
Tekst venstre
Handelsselskapet Avfallshandel ble kjøpt i januar 2012 og hadde en omsetning i 2011 på NOK 127 mill. Ryfylke Renovasjon, Metodika Gjenvinning og Løvås Transport hadde en omsetning i 2012 på henholdsvis NOK 23 mill, NOK 30 mill og NOK 50 mill. NG HedOpp ble solgt til Østlandet Gjenvinning og hadde en omsetning på NOK 56 mill i 2011.
Tekst høyre