Tomra selger Presona

Tomra
Tittel
Tomra selger Presona
År
2010
Beløp Kort beskrivelse
Tomra solgte i 2010 den svenske produsenten av store ballpresser til bruk i sorteringsanlegg i gjenvinningsindustrien.
Tekst venstre
Tomra solgte i 2010 den svenske produsenten av store ballpresser til bruk i sorteringsanlegg i gjenvinningsindustrien. Presona hadde en omsetning i 2008 på SEK 138 mill. Infima var rådgiver for selger og prosjektleder for transaksjonen.
Tekst høyre