Andre tjenester

De fleste bedrifter mangler kapasitet og/eller kompetanse til å gjennomføre en suksessfull transaksjon. Infima tilbyr fleksible samarbeidsløsninger med felles agenda.
HJ_20150107_0045 (2)
 

 Infima har en unik erfaring som prosjektleder og rådgiver som vil være nyttig for de fleste selskap, enten det er snakk om oppkjøp, fusjon, salg av virksomhet eller partnersøk. Vi sikrer at det blir fremdrift i prosjektet.

Infima kan også delta som rådgiver eller prosjektleder på transaksjonsrelaterte oppgaver som: 
- Koordinering av due diligence prosesser 
- verdivurderinger 
- forhandlingsstøtte 
- integrasjonsplanlegging 
- 100 dagers program 
- oppkjøpsstrategi

Oppkjøps- og salgsprosessen må være målrettet, strukturert og analytisk. Vi stiller kompetent og erfaren prosjektledelse, som er en kritisk suksessfaktor.

De fleste bedrifter mangler kapasitet og/eller kompetanse til å gjennomføre en suksessfull transaksjon. Infima kan delta som prosjektleder eller coach og som finansiell rådgiver

  • Koordinere og støtte/lede prosessen
  • Bidra til forhandlingsstrategien
  • Utarbeide beslutningsunderlag
  • Etablere suksessfaktorene for transaksjonen
  • Forberede eierskapet ved å bidra til å få på plass nødvendige implementeringsplaner med milestones som utgangspunkt for 100/200/300 dagers review
 

Infima arbeider integrert med kundens organisasjon.Oppdragsgivers behov og interesser settes alltid i sentrum. Våre prosjektledere kan støtte prosjektledelsen, konsernledelsen og/eller styret etter behov.

Det er viktig at bedriften også drar størst mulig læring av prosessen og bygger erfaring for tilsvarende prosesser senere. Infima legger forholdene til rette for gjensidig læring og at samarbeidet fungerer som i et partnerskap.
"Infima kan også evaluere bedriftens egne rutiner og prosesser for M&A og hjelpe til med å forbedre disse."