Fusjoner

Infima har bred erfaring med fusjoner, som i praksis er et oppkjøp av en likeverdig partner.  Vi støtter kunder i å finne riktig fusjonskandidat og bl.a. gi råd om prosess, struktur, organisering, forhandlinger og verdivurderinger.
electricity engineers in the field (2)
 
Infimas har utviklet et konsept for en vellykket fusjonsprosess. Konseptet er primært utviklet for å bidra i de mest krevende prosessene, men kan i forenklet og tilpasset form bidra positivt i enhver fusjon som et supplement til MOSAIC konseptet.

Konseptet er utviklet basert på erfaringene fra fusjonen mellom Sparebankene Pluss og Sør, en fusjon som var forsøkt diverse ganger uten å lykkes. Men Infima lyktes til tross for at hovedmennene ikke trodde på initiativet. De trodde særinteressene var for sterke.
Konseptet er basert på 4 byggeklosser:

  1. Industriell logikk: Det må være industrielt riktig å fusjonere. Fusjonen må således resultere i en styrket enhet både strategisk, markedsmessig og lønnsomhetsmessig. Synergiene må være konkrete og signifikante.
  2. Likeverdighet/balanse i en helhetlig løsning: Løsningen må oppleves som balansert av begge parter, inkludert viktige ”stakeholders”.
  3. Tillit og respekt: De som er premissgivere i prosessen må være personer som får en sentral rolle videre og har god standing hos sine "stakeholders". De må sammen ha eller få god kjemi og gjensidig respekt og tillit, da de skal arbeide sammen etter en eventuell fusjon.
  4. Gjennomtenkt prosess: Prosessen, som initielt ikke vil være noen formell prosess, skal følge en gjennomtenkt plan med klare spilleregler og et sluttresultat; et konkret løsningsforslag fra rådgiveren som partene skal ta stilling til.
"Selv om fusjoner derfor deler mange av de samme karakteristika som oppkjøp, stiller de i tillegg nye krav som gjør dem enda mer utfordrende."