M&A strategi

Oppkjøpsstrategien må være forankret i selskapets overordnede strategi. Oppkjøpsstrategien er et virkemiddel for å oppnå noe selskapet ønsker: vekst, nye markeder, nye produkter, styrkede markedsposisjoner, ny teknologi, ny kompetanse, kompletterende produkter, lavere enhetskostnader osv. 
HJ_20150107_0043 (2)
 
Med en gjennomtenkt oppkjøpsstrategi vil selskapet kunne være proaktiv. Selskapet bør selv lete etter potensielle oppkjøpskandidater og foreta en screening av disse etter klart definerte oppkjøpskriterier. Da er det enklere å finne de rette kandidater, vite hva vi skal lete etter i en due diligence og planlegge eierskapet ved å fokusere på hva vi ønsker å oppnå med oppkjøpet.

Infima anbefaler alle selskap som vurderer et oppkjøp å først utarbeide en oppkjøpsstrategi som er forankret i selskapets overordnede strategi. Oppkjøpsstrategien må inkludere klart definerte oppkjøpskriterier. Det kan også være aktuelt å vurdere om en fusjon eller et partnersøk kan være aktuelt.
Infima kan bidra i utarbeidelsen av en oppkjøps- eller M&A strategi. Vi kan også bidra i det videre arbeid med å lete frem potensielle kandidater, screene disse og ta den initielle kontakt med selskapene. Vi er overbevist om at vi vil gjøre den best mulig jobb for våre klienter, dersom vi blir involvert i en tidlig fase av oppkjøpsprosessen. Vi vil da bidra til å sikre verdiskapningen, og bidra til en vellykket implementering. Kort og godt øke sannsynligheten for et suksessfullt oppkjøp.  
"Et oppkjøp skal alltid ha en misjon og spørsmålet som alltid må stilles i forkant av et oppkjøp er: Hva ønsker vi å oppnå?"