Oppkjøp

Vi utfører kandidat søk, verdivurderinger, strategisk og taktisk rådgivning og forhandlingsstøtte. Vi har omfattende erfaring på dette området og kan støtte kunden i alle faser av en transaksjon, inkludert oppkjøpsstrategi og oppfølging av implementeringen.
Oslo Skyline by night 2015 (2)
 
Et oppkjøp er en grunnleggende strategisk beslutning, som krever analyser, ressurser og erfaring for å lykkes. Infima kan bidra med god prosjektledelse og rådgivere med samme agenda som sine kunder, industriell erfaring og relevant bransjekompetanse. 

Infima har en lang og unik erfaring med små og store oppkjøp, og kan støtte og avlaste kjøper i alle typer oppkjøpsprosesser. Vi arbeider ut i fra vårt eget konsept som øker sannsynligheten for å lykkes. Infima har ut fra sin lange og industrielt baserte erfaring utviklet en strukturert og målrettet prosessmodell og arbeidsform (MOSAIC) som sikrer totalitet og kvalitet i gjennomføringen.
Hvorfor går oppkjøpsprosjekter feil?
 • Oppkjøpene er reaktive og ikke proaktive
  • Prosjektene kommer til deg
  • Salgsprosessene gjennomføres normalt under tidspress (strukturerte prosesser)
 • Du vet ikke hvorfor du gjør oppkjøpet
  • Manglende strategisk forankring
 • Prosjektleder/stakeholder er ikke rasjonell
  • Makt, frykt eller fasinasjon er reell driver
  • Blir ”forelsket” i prosjektet: Du tror det du vil tro
  • Prosjektets dynamikk fanger


Og resultatet er at:

 • Du kjøper noe annet enn det du tror eller burde
  • Det foretas en asymmetrisk SWOT
  • Lærekurven er ikke bratt nok
 • Du betaler for mye for det du får
  • Synergiene overvurderes
  • Negative synergier tas ikke med
  • Det betales for mye for ”strategisk verdi” eller potensialet
 • Implementeringen nedprioriteres
  • Kulturutfordringene undervurderes
  • Gjennomføringen planlegges ikke
  • Nødvendige forutsetninger for å lykkes er ikke på plass
"Infima er spesialist på oppkjøp og fokuserer kompromissløst på å gi våre kunder verdiskapning."