Partnersøk

Vi støtter kundene i å identifisere en strategisk partner for sine selskap. Vi trekker på vår industrielle kunnskap og nettverk av industrieksperter for partnersøket, gjennomfører partner evaluering og støtter forhandlinger om betingelser. Vi har spesielt god innsikt i og kontakt innen private equity miljøet.
Commuter cycling fast at work in the morning (2)
 
Bakgrunnen for at mange bedrifter i dag vurderer å ta inn en partner på eiersiden er mange, både strategiske og finansielle. Behovet kan f. eks. være et ønske om tilførsel av kompetanse innen internasjonal forretningsutvikling, kapital til vekst, frigjøring av kapital, økt konkurransekraft ved nye markedskanaler/produkter, rimeligere produksjon etc. 
Det er en viktig del av vår forretningsfilosofi å ha en løpende faglig dialog med aktuelle aktører i norsk og nordisk næringsliv. Finansielle miljøer som private equity, ventureselskap og andre investeringsselskap spiller en stadig viktigere rolle som partnere for bedriftseiere. Vi kjenner disse miljøene godt og holder oss orientert om strategi, investeringsfokus og investeringsfilosofi.

Vi gjennomfører partnersøket med en strukturert prosessmodell og arbeidsform.
"En god partner kan bidra både strategisk og finansielt. Vi har førstehånds erfaring fra mange finansielle og industrielle partnersøk."