Salg

Vi støtter kundenes planlegging, strukturering og gjennomføring av salg av selskap, aksjer eller eiendeler. Vi utarbeider sentral dokumentasjon, styrer kontakten med potensielle kjøpere og gir forhandlingsstøtte. Vi skreddersyr salgsprosessen til hver kundes spesielle behov og situasjon.
payment-big
 
Infima vil som prosjektleder bidra til fokus på å skape verdier. Vår brede erfaring som rådgiver for kjøpere og det at vi alltid inkluderer en bransjespesialist på teamet, sikrer at vi forstår hvem som er kjøpere, hva de ser etter og hva de er villig til å betale. En fokus på hver enkelte potensielle kjøper bidrar til en høy pris og/eller et godt "hjem" for selskapet.

Salg av en bedrift er en omfattende prosess. Det er mange forhold som skal avklares underveis og fallgruver må unngås. Når en eier først har bestemt seg for å selge, vil han naturlig nok sikre seg at han får best mulig pris og betingelser forøvrig. Det er derfor viktig å engasjere en profesjonell rådgiver som kan bistå under hele salgs- og transaksjonsprosessen.
Det å selge sin bedrift helt eller delvis innebærer for de fleste eiere og ledere mange følelser vedrørende de endringene som skal skje og det er naturlig å ha mange spørsmål. De færreste har vært gjennom en slik prosess før. Våre rådgivere har både lang industriell ledererfaring samt mange års erfaring fra rådgivning i ulike salgsprosesser. Objektiv rådgivning og kundens interesser og verdier settes alltid i første rekke.

Infima har ut fra lang erfaring utviklet en strukturert og målrettet prosessmodell og arbeidsform (MOSAIC). 
"Vi sikrer at verdiene og potensialet i selskapet blir synliggjort, slik at selger kommer i en best mulig forhandlingsposisjon."