Våre tjenester

Infima er spesialist på oppkjøp og fusjoner. Infimas brede erfaring gjør at våre kunder
benytter Infima også til andre typer transaksjoner, som salg og partnersøk, samt
prosjektledelse og andre transaksjonsrelaterte tjenester.
HJ_20150107_0037 (2)
 
Infima tilbyr en rekke transaksjonsrelaterte tjenester, bl.a. rådgivning ved:
- oppkjøp
- fusjoner
- salg
- partnersøk
- M&A strategi
- verdivurderinger
- prosjektledelse
- due diligence
- integrasjonsplanlegging
Vi tilbyr et bredt spekter av transaksjonsrelaterte tjenester basert på vår brede erfaring med kjøp og salg av selskaper. Vårt råd er imidlertid å se på et oppkjøp, fusjon, salg eller partnersøk utifra et helhetlig syn. Infimas styrke er en helhetlig forståelse og tilnærming til en potensiell transaksjon. Vi gir gode råd i de mest kritiske delene av en transaksjon; ved den initielle strategiske evaluering av en potensiell transaksjon og ved planlegging av implementeringen av transaksjonen. 
" Infima gjennomførte rådgiverrollen med tyngde gjennom innsikt, kompetanse og klokskap."

Stein Hannevik, adm.dir. Sparebanken Pluss